TVP 11 - pozwól że wyjaśnię
Spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów

KACPER

NAPEWNO ISTNIEJE, A CZYM SIĘ ZAJMUJE - Policyjno-wojskowa specjalna grupa operacyjna - „POGROMCY DUCHÓW” (  nazwa potoczna „KACPER” ) ?

 

Zajmuje się badaniami nad zjawiskiem przypominającym w działaniu „telepatię”, a przede wszystkim wykrywaniem i unieszkodliwianiem ludzi ze środowisk stosujących w praktyce to czysto fizyczne w pełni wytłumaczalne zjawisko.

Współpracuje z Prokuraturą Generalną,
a jej jednostki organizacyjne to: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Obrony Narodowej
 
Ministerstwo Sprawiedliwości

( prawnicy, prokuratorzy, fizycy, elektronicy, informatycy, psycholodzy, psychiatrzy, neurolodzy i inni )

Cele poza eliminacją skutków zjawiska, to pociągniecie do odpowiedzialności karnej ludzi stosujących zjawisko w praktyce (zabawy ludźmi - sterowanie nimi jak marionetkami ).

( Ośrodkom na terenie Rzeczy Pospolitej w których zawodowo wykorzystuje się zjawisko, „zawodowo” bawi się ludźmi nadano kryptonimy. Przykładowo Instytut Psychiatrii i Neurologii otrzymał nazwę - SPÓŁDZIELNIA STRASZYDŁO 

Abyście mogli państwo zrozumieć jak do tego ma się psychiatria i najważniejsze dlaczego ona śpieszę poinformować was że np. post komunistyczny biegły sądowy w osobie pani Krystyny Tarczyńskiej złożył przed sądem opinie sądowo-psychiatryczną o Gen. Kiszczaku. Stwierdziła ona że nie ponosi on odpowiedzialności za zbrodnię w kopalni Wujek z powody choroby psychicznej.

 

Psychiatria zajmuje się tym czym człowiek myśli. Zatem oni jako jedni z pierwszych są wtajemniczani, im podrzuca się sposoby korzystania z tej metody. Jednak o samych zasadach jej działania ( prawach fizyki nią rządzących ) już nie wiele wiedzą. Od tego trzymano ich z daleka. Tą metodą uzurpatorzy, oprawcy mają z nich „katów”. Proszę pamiętać, że nasza psychiatria to spuścizna post komuny. Kierownikiem 1-ej kliniki psychiatrycznej który zrobił pseudo karierę na kłamstwach dotyczących tzw omamów jest „profesor” Jacek Wciórka, który nominację profesorską otrzymał z rąk gen Jaruzelskiego w czasie „prezydentury” Kwaśniewskiego.

Ostatnio rozmawiałem z przebywającym przez tydzień gościnnie w naszym kraju Amerykańskim psychiatrom ( Uniwersytet Colombia w Nowym Yorku. Mam z tym panem stały, bezpośredni kontakt). Oczywiście chodziło o takie, zdalne oddziaływania. Doskonale wiedział o czym mówię i nie klasyfikował, powtarzam nie klasyfikował tego jako objawów chorobowych. Człowiek ten ma duży staż, a jego wiek to 60 lat. Wiedział że to jest czysto fizyczne zjawisko i co istotne doświadczał jego skutków. Był w pełni świadomy, że jest to również wykorzystywane przez wrogie służby specjalne.

Przypisywanie zatem z tego powodu choroby psychicznej jest czystą obłudą. Lekarze którzy tak czynią działają na korzyść obcych interesami mocarstw. Są oni zatem wychowankami, tamtej, post komunistycznej szkoły interesów, lub podlegają takim ludziom bezpośrednio.

Pseudo naukowcem, spadoiercą tamtego systemu nauczania jest obecny kierownik jednej z klinik psychiatrycznych, naukowy oszust Jacek Wciórka, który na wypaczeniu dokładnie o 180 stopni prawdy o tym zrobił karierę. Notabene nominację profesorską otrzymał za „prezydentury” Aleksandra Kwaśniewskiego.

Proszę pomyśleć, chciano się pozbyć kogoś niewygodnego dla tamtego systemu. Jednak z jakiś powodów nie wchodziło w grę uwięzienie delikwenta. Zatem oddziałano na niego w znany już nam wszystkim sposób, a gdy zaczął o tym opowiadać klasyfikowano go jako chorego. Problem w tym, że tamten system i pseudo naukowcy opisywali takie odczucia jako omamy i podlegało to jednej z najcięższej z chorób ps. Czyli schizofrenii paranoidalnej na podstawie której można człowieka trwale ubezwłasnowolnić.

Pani Krystyna Tarczyńska post komunistyczny biegły sądowy z zakresu psychiatrii opiniując w sprawie Gen. Kiszczaka stwierdziła że nie ponosi on odpowiedzialności za zbrodnie w kopalni Wujek z powodu choroby ps. Kobieta ta była biegłą w mojej sprawie gdzie dopuściła się składania fałszywych zeznań ( są mocne dowody ) i innych nieprawidłowości. Sprowokowana prze zemnie przed sądem pytaniami powiedziała, cytuję - ja bym z panem postąpiła znacznie gorzej. 

Znający zasadę działania zjawiska i wiedzący co można zrobić z człowiekiem przy jego pomocy od razu zorientują się co miała na myśli post komunistyczna biała dama.

Panie Andrzeju Bembenek jak pan widzi na całym świecie nie tak się leczy jak pan mi to łaskawie powiedział.

 GŁOWA
GŁOWA

Tak  przy okazji aby pobudzić wyobraźnię czytelnika publikuję tu kilka FRAGMENTÓW Z MOJEGO PISMA ADRESOWANEGO DO PANA DR ANDRZEJA BEMBENKA. DOSTĘP DO CAŁEGO PISMA PO KLIKNIĘCIU BA TEN TEKST ( proszę zwrócić uwagę na czerwone podkreślenia )

BMB

OTO CO MOŻNA IMITOWAĆ WYKORZYSTUJĄC W PRAKTYCE TO ZJAWISKO I JAK ONO SAMO BEZ "POMOCY" LALKARZA MOŻE ODDZIAŁYWAĆ NA LUDZI

DRONY pragmatyka wiary czyli fizyka cudu WIDZIEĆ SAIBIE W CZASIE OPERACJI pragmatyka wiary czyli fizyka cudu DRONY
 pragmatyka wiary czyli fizyka cudu ZAPIS PAMIĘCI PRZODKÓW NA OBUDOWIE KODU DNA TELEPATIA W SKRÓCIE TELEPATIA I TELEPATIA  pragmatyka wiary czyli fizyka cudu
 DRONY WIDZIEĆ SAIBIE W CZASIE OPERACJI OBCE CYWILIZACJE SAWANCI  DRONY
         RDAGJĄCY STRONĘ IRENEUSZ BORYCKI