TVP 11 - pozwól że wyjaśnię
Spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów


 

PALACZOM KU PRZESTRODZE

TELEPATIA

FANTOM

MASA I GRAWITACJA

ANTYMATERIA

Spójrzmy na dodawanie energii atomowi w wyniku, której nabiera on prędkości względem otoczenia.

 

W WYNIKU ROZPĘDZANIA SIĘ ATOMU SPOWALNIAJĄ JEGO ORBITONY.

DNA WZÓRTEORIA NIEDOPUNKTU


 
   
 

MOJE ZDROWIE - RAK - GUZ SIĘ POWIĘKSZYŁ

BRUDNOPIS

ATOM DO TEORI NIEDOPUNKTU 

OPĘTANIE – EGZORCYZMY

 

O MNIE – PO PROSTU JA 

   

 

TECHNICZNA EWOLUCJA RÓWNOLEGŁA

 

PREZYDENT USA

 

U PANA BOCA ZA PIECEM

 

PROJEKCJA PSYCHIATRYCZNIE

 

WIDZIEĆ WNĘTRZE CIAŁA

 

JAN ŻABIŃSKI – EWOLUCJA ZOO

 

 

STAROŻYTNI KOSMICI


 

EKO PRĄD

 

PODGRZEWANIE HOT DOGA

 

ALKOHOL Z LIŚCI KLONU

 

NATURALNY BURSZTYN UZYSKANY W SZTUCZNY SPOSÓB

 

 

CUD”


 

SKĄD SIĘ BIERZE POPYT NA MIESZKANIA – KOVID – MŁODZI BŁAGAM OSTROŻNIE

 

KOVIDOWA BAŃKA SPEKULACYJNA

 

KORONA TEORIA SPISKOWA

 

KORONA PO RAZ KOLEJNY

 

DEPRESJA UBOCZNY SKUTEK KOVIDA

 

TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – TO FAKTYCZNY SPISEK

 

ROZRUCH W EUROPIE Z POWODU KOVIDA

 

KOVID – CZYLI ZABAWA W NIESKOŃCZONOŚĆ

 

JESZCZE JEDNA Z PRAWD O KOVIDZIE

 

 

TELEPATYCZNIE W DEPRESJĘ – KTO NAS W NIĄ WPĘDZA ?

 

NIEBEZPIECZEŃSTWA KTÓRE WIDZĘ

 

 

DUDA I SUTKOWSKI

 

SYLWESTER KURSKIEGO

 

SUTKOWSKI KLAKIEREM WŁADZY

 

 

KORONA – RAK – POHP -

 

REGENERACJA PŁUC PO POHP – CZY TO MOŻLIWE ?

 

 

OWCE BEZ PASTERZA 1 – WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA

 

OWCE BEZ PASTERZA 2 – WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA

 

WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA – DOKTOR SOLFERIUS

 

BIBLIA SENS SŁÓW

 

BIBLIA SENS SŁÓW – TESTAMENT

 

OWCE BEZ PASTERZA

 

PASTOR LESZEK

 

CZY BÓG ISTNIEJE ?

 

 

W CO NAPRAWDĘ GRA ŚWIAT

 

NIEMCY CHCĄ ZREZYGNOWAĆ Z BOMBY JĄDROWEJ NA SWOIM TERYTORIUM

 

WSTĄP DO WOJSKA POLSKIEGO

 

RODEM Z PRL-u – WYKORZYSTYWANIE NASZEJ LUDZKIEJ NAIWNOŚCI

 

DOSTĘP DO GRANICY BĘDĄ MIELI W PRAKTYCE TYLKO DZIENNIKARZE TVP

 

MAZOWIECKI PRZED KAMERAMI - ( w podtekście „telepatia” )

 

RZĄDZĄCY

 

 

SŁUŻBY SPECJALNE – czy posługują się tym zjawiskiem

 

 

W CO GRAJĄ NIEMCY ?

 

PRAWDZIWE PRZYCZYNY SYTUACJI NA BIAŁORUSI

 

CZY GROZI NAM WYJŚCIE Z UNII EUROPEJSKIEJ ?

 

 

PRZYPOMNIENIE – TROCHĘ HISTORII – KUKLIŃSKI – o mnie także

 


PANIKA ENERGETYCZNA

 

CO TO JEST GENIUSZ

 

GENIUSZ KONTAKTUJE SIĘ Z OBCYMI

CIEPŁO - TEMPERATURA

CIEPŁO – TEMPERATURA - CO TO W ISTOCIE JEST ?

 

Ogólnie podawana informacja o tym czym jest to co nazywamy ciepłem, to ta, iż jest to CHAOTYCZNA ENERGIA KINETYCZNA, czyli chaotyczny ruch cząsteczek, drżenie atomów. Jak to rozumieć ?

 

Zwykłym zjadaczom chleba, laikom, trudno przyporządkować słowo temperatura do ruchu. Powiedzmy że 100 drgań atomu to wielkość = 20 stopniom Celsjusza ( oczywiście te 100 oscylacji nie ma nic wspólnego z faktami, ale chodzi o zrozumienie problemu ). Porównajmy to do tego jak my, jak nasze organizmy odbierają to co nazywamy ciepłem. Warunki stabilne na dworze ciepło czujemy się komfortowo. Choroba, wzrost temperatury. Wiemy że to ruch cząsteczek i jak to teraz ugryźć. Co to, to tylko zwiększenie ruchu atomów naszego organizmu i nic więcej ?

Dokładnie czytelniku tak jest, to tylko ruch, drżenie atomów w naszym ciele i naprawdę nic więcej i ten stan tak a nie inaczej my odczuwamy i nazywamy go temperaturą.

 

Aby można to było zrozumieć musimy przypomnieć sobie czym jest atom. Ma on jądro i orbitanty. Pisząc o elementach orbitujących w atomie wokół jego jądra używam nazwy ORBITANTY. Wiem jednak, iż jest to nie poprawne. Prawidłowa nazwa to ORBITONY.  Jednak nie brzmi mi ona fonetycznie. Akcent rozkłada się w ten sposób jakby miało być to obraźliwe. Skojarzenie z grubasem, którego chcę obrazić. Tak z lekka wulgarnie.  

Wybaczcie mi zatem państwo, iż będę używał tego neologizmu.

 

Rys poniżej pokazuje schematycznie wygląd atomu.


ATOM

Orbitant obraca się wokół jądra atomu ze stałą prędkością obrotową, patrząc na to z pozycji tego jądra. Może zmieniać orbitę, ale prędkość obrotowa względem jądra jest wartością stałą.

 

Cząsteczka natomiast, to co najmniej dwa połączone ze sobą atomy. Rys poniżej.

 


CZĄSTECZKA

Zwróćmy uwagę na orbitanty obu atomów. Może zaistnieć sytuacja że znajdą się one we wzajemnej „kolizji” grawitacyjnej. Orbitanty oddziałują na siebie grawitacyjnie.

ATOMY ODDZIAŁYWANIA

W konsekwencji czego atom, który posiada orbitant zielony  zostanie odepchnięty od sąsiedniego atomu.
 

Ktoś zada na pewno pytanie dlaczego on, a nie np. atom  z  czerwonym orbitantem ?
 

Ma on rację, taka sytuacja może zaistnieć.

W tym jednak przypadku kierunek obrotów wskazuje jak

zostanie oddana energia, który orbitant odda energię innemu.

Rys. poniżej

ATOMY TEMPERATURA

Ponieważ jednak atom odsunięty ma obok siebie i innych sąsiadów, zatem wpłynie on na nich. Sposób wpłynięcia zależy od ułożenia orbitantów w chwil gdy są ona tak blisko siebie, że oddziałują grawitacyjnie.

 

Oddawanie energii jest przypadkowe ( rozumiejąc to słowo jako zbyt dużo zmiennych abyśmy mogli wiedzieć ile komu i w którą stronę zostanie oddana energia ) i może to wyglądać miej więcej tak

 

Czysto hipotetycznie ustalmy sobie że poszczególne kolory odzwierciedlać będą taką a nie inną temperaturę.

Czarny = mały ruch = x stopni Cel.

Zielony = szybszy ruch od czarnego = 2x stopni Cel.

Niebieski – szybszy ruch od zielonego = 2,5x stopni Cel.

Czerwony = bardzo szybki ruch = 5x stopni Cel.


oddawanie  energi  atom

Może jednak być to zupełnie inne np.. takie.

oddawanie  energi  atom

Wszystko to zależy od tego w jakiej pozycji znajdują się orbitanty każdego atomu i w jakim kierunku się poruszają, jaką mają obecnie swoją orbitę. Jak daleko odsunięte są od siebie poszczególne atomy, itd., itp.

 

Należy wiedzieć i pamiętać że prędkość obrotowa orbitantów jest stałą. Żaden nie może przyśpieszyć ani zwolnić. Może co najwyżej zmienić średnicę swojego orbitowania na większą ( gdy zaabsorbuje energię), bądź mniejszą ( gdy odda energię ). Rys poniżej.


 

Zanim odebrał energię był na tej orbicie.

orbity

Pochłonął energię i przesunął się skokowo na tą orbitę

orbity

Tak się dzieje jeżeli np. zaabsorbuję on energię fotonu ( według Bohra ). Rys. poniżej.

ATOM FOTON

Stać się tak może również gdy kierunki obrotów orbitantów będą przeciwne.

ENERGIA CIEPŁA ATOMY

Może również jak wspomniałem jeden atom odsunąć się od drugiego.

ATOM

Wracając jeszcze raz do naszego zbioru atomów.

ZBIÓR ATOMÓW

Tu każdy atom wpływa na każdy. Zatem każdy oddaje energię sąsiadowi lub odbiera ją od niego. Zależne to jest od punktowego ( chwilowego ) ułożenia orbitantów jednego atomu względem drugiego .


Zależne jest to również od odsunięcia jednego atomu od drugiego. Ono w wyniku takich oddziaływań ( odbierania lub dostarczania energii sąsiadowi ) zmienia się również. Siłą rzeczy dodatkowo wpływając na wzajemne oddziaływania.

 

Atom zaczyna również drżeć wokół swojej osi rys .


DRŻENIE ATOMÓW

Zwróć uwagę czytelniku, że do jądra atomu dorysowałem poziomą kreskę, a to w tym celu abyś zwrócił uwagę, że gdy atom drży, to dzieje się z całym atomem, razem z jego jądrem.

 

To również wpływa na sposób oddawania energii. Siłą rzeczy parametrów i ich zmiennych jest tak dużo że nie da się przewidzieć jak chwilowo ( punktowo ) będzie oddawana energia ( zbyt dużo zmiennych ).


Dlatego nazywa się to chaotycznym ruchem. Właśnie ten ruch nazywamy ciepłem, temperaturą. Czym jest on większy to mówimy iż wyższa jest temperatura.


 Drżenie to oscylacja atomu razem z jego jądrem w pewnym zakresie. Orbitanty z punktu odniesienia zewnętrznego obserwatora na przemian zwalniają i przyśpieszają prędkość obrotową.

Dzieje się to wyłącznie z zewnętrznego punktu odniesienia. Z pozycji jądra atomu prędkość obrotowa jest stałą.

W chwili gdy atom razem z jądrem obraca się o kreślony kąt w kierunku przeciwnym niż ruch orbitanta, to jednak

względem jądra on ma stałą prędkość. Pamiętajmy że i jądro i orbitant przesunęły się o określony kąt. Jądro i orbitanty oscylują razem. Ponieważ jednak orbitant ma prędkość obrotową wokół jądra,zatem tylko dla nas on spowolnił.

 

Tak musi być w istocie, bo gdyby orbitant spowolnił obroty względem jądra, to na atomie spowolnił by czas. 

Upływ czasu to właśnie prędkość obrotowa orbitantów.

Załóżmy że 100 obr wyznacza upływ 1 sek.


Gdybyśmy zrobili zewnętrzny punkt odniesienia, czyli gdyby orbitanty naszych wewnętrznych atomów wykonały 100 obr to da nas upłynęłaby jedna sekunda. Mając to na uwadze i porównując to z dwoma zewnętrznymi atomami, których obroty orbitantów różnią się od siebie i od naszych, niech to z naszego odniesienia będzie:

Atom 1 = 50 obr.

Atom 2 = 200 obr.

 

Dla nas w czasie jego 50 obr atomu 1 upłynęła 1sek ( u nas 10 obr ). Dla niego zaś 0,5 sek.

Dla nas w czasie jego 200 obr atomu 1 upłynęła 1sek ( u nas 100 obr ). Dla niego zaś 2 sek.

( Zaszam do teori  "NIEDOPUNKTU" )


Zauważyłeś zapewne czytelniku że w chwili X jeden atom ma większy ruch a inny mniejszy. Zatem powiesz że każdy z nich ma różną temperaturę.

 

Czarny = mały ruch = x stopni Cel.

Zielony = szybszy ruch od czarnego = 2x stopni Cel.

Niebieski – szybszy ruch od zielonego = 2,5x stopni Cel.

Czerwony = bardzo szybki ruch = 5x stopni Cel.


ATOM FOTON


Dobrze skojarzyłeś, tak jest w istocie.  Pamiętaj jednak, że atom jest maleńki i tą energię i tak za chwilę odda sąsiadowi. Ponieważ dzieje się to chaotycznie i bardzo bardzo szybko ( teoretycznie można o tym powiedzieć że przypadkowo ) zatem i w różnych kierunkach.


Dokonując pomiaru nie mierzymy ruchu jednego atomu. Nie mamy takich przyrządów, mierzących tak małe obszary i tak szybkich. Pamiętaj że orbitanty poruszają się niezwykle szybko. Zatem w jednej sekundzie atom będzie miał dziesiątki tysięcy takich zmian.


Zmian energii kinetycznej ( zmian temperatury ), która na skali wskaże nam od x do powiedzmy 100 000x. Nasz pomiar jest to zatem średnia w czasie i obszarze.

Teraz już wiesz czytelniku co to jest w istocie to co nazywamy temperaturą.  To po prostu energia kinetyczna atomów.


RDAGJĄCY STRONĘ IRENEUSZ BORYCKI