TVP 11 - pozwól że wyjaśnię
Spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów

DNA INTERFERWNSJE

INTERFERENCJE FALI I BIOLOGIA

Czy czasem nie bierze to udziału w tworach natury biologicznej

np płatki kwiatów mogą być wynikiem interferencji fali.

Powstaje fala w wyniku „przegrody” i dziur w niej umieszczonych powstają na przemian fale puste miejsca. Obserwując interferencje fal trudno nie zauważyć podobieństw z naturą.

Wygląda na to, że interferencje biorą udział w tworzeniu się kształtów w biologii.

PYTANIA, ODPOWIEDZI I HIPOTEZY

Powstaje fala, przedostaje się ona przez szczeliny i w obszarze w którym ona istnieje narastają komórki.

CZYLI TO CZĘSTOTLIWOŚĆ POWODUJE POWSTAWANIE - ODPOWIEDNIA CZĘSTOTLIWOŚĆ

KOD DNA - W którym miejscu są te szczeliny co powoduje ich kombinację ?

Czy jedna sekwencja to informacja o częstotliwości, a następna to informacja z jakiego materiał ma być to wytworzone.

 

Ta informacja to wytworzenie innego rodzaju częstotliwości - innej fali - to zakodowana informacja jak taka fala ma wyglądać i dopiero one razem, ich wzajemna konfiguracja powoduje ukształtowanie, dokładne ukształtowanie takiej fali, która będzie wpływała na materię.

PIERWSZE POSUMOWANIE:

AA - SEKWENCJA AA - zakodowana informacja z jakiego materiału ma być to wytworzone ( tu rozwinąć )

BB - SEKWENCJA B - zakodowana informacja o częstotliwości podstawowej ( rozwinąć ) i dalej kolejna informacja to kształt i tu mogą brać udział interferencji

CZYLI MAMY CC

 

KOLEJNE POSUMOWANIE

 

AA - SEKWENCJA AA - zakodowana informacja z jakiego materiału ma być to wytworzone ( tu rozwinąć )

BB - SEKWENCJA B - zakodowana informacja o częstotliwości podstawowej ( rozwinąć )

CC - SEKWENCJA CC - zakodowana informacja o kształcie.

Do tego miejsca ameryki nie odkryłem - tak pomyśli już na samym początku ( będzie to już na granicy świadomości ) każdy kto będzie brał pod uwagę fakt iż DNA to kod o budowie organizmu, każdy kto tylko pomyśli o DNA.

 

nie odkryłem ameryki ale z małymi tego wyjątkami.

Właśnie te wyjątki powodują, że może stać się to bardziej precyzyjnym, chodzi o wzajemne względem siebie oddziaływanie sekwencji DNA.

 

MYŚLĄC MOIMI KATEGORIAMI

HIPOTEZA PIERWSZA

Podstawowy wzorzec częstotliwości zawarty w jednym miejscu,

nazwijmy to sekwencją ( wiem, iż to należy inaczej nazwać, bo wyraz sekwencja używany w genetyce oznacza coś znacznie więcej - tu takiego neologizmu użyłem na razie aby sobie to uporządkować, uporządkować według, na razie swojego zrozumienia znaczenia słów - po zakończeniu podporządkuję to ogólnie przyjętemu „wzornictwu” )

- CZCZCZ -

Kilka wzorców wtórnych przez, które ma się podstawowa częstotliwość przedostawać zmieniając w ten sposób odpowiednio swoją charakterystykę nazwijmy je kolejno:

- CZAA -

- CZBB -

CZCC - ..

Może zaistnieć sytuacja, iż podstawowy wzorzec będzie się dostawał pod wpływ wzorców wtórnych wielokrotnie, wielokrotnie do tych samych za każdym razem zmieniając częstotliwość wyjściową.

CEL TAKIEGO ROZWIĄZANIA ?

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI SEKWENCJI.

Te same wzorce o częstotliwości wykorzystywane są przez różne sekwencje budujące oddzielne organy -

Nie ma sensu ich powtarzać i to mimo, że aby zbudować konkretny organ potrzebna jest inna częstotliwość - aby ją uzyskać wystarczy tylko w odpowiedniej kolejności, odpowiednią ilość razy przepuścić ją przez wzorce.

 

Podobna sytuacja może mieć miejsce przy budowie kształtu organu.

W tej hipotezie utwierdza mnie znana już informacja,

np. wycięto gen oczu z dna owada i wstawiono go w miejsce genu ssaka.

 

Finał był taki, iż powstały oczy, ale takie jak u ssaka.

Stąd wniosek, że ten gen informuje tylko o tym co ma być budowane, ALE NIE JAK.

 

Każdy organ ciała jest z innej tkanki zbudowany, zatem przy jego budowie powinna brać inna częstotliwość, inaczej skonfigurowany wzorzec początkowy.

Ona, częstotliwość będzie informować jak będzie przetwarzany budulec - podstawowe materiały - aby w końcowym efekcie uzyskać materiał nas interesujący.

 

KOLEJNE PODSUMOWANIE

SEKWENCJA - informacja o tym co ma być budowane

SEKWENCJA - informacja o budulcu

SEKWENCJE - wzorcowe częstotliwości

SEKWENCJA o budulcu przepływa w odpowiedni sposób przez wzorce częstotliwości - o sposobie przepływu przeznie decyduje właśnie sekwencja o budulcu.

 

Efekt końcowy tych działań, to ustalenie częstotliwości do tworzenia budulca konkretnej tkanki sekwencja - informacja - co ma być budowane.

To z kolei powoduje iż następuje przepływ częstotliwości ( fali ) przez inne sekwencje ( inne podstawowe wzorce ) w odpowiedniej kolejności.

Takimi wzorcami może być przepływ w tym samym czasie kilku różnych fal, które wzajemnie na siebie wpływają - zmieniając

to są informacje z czego.

PRZYKŁADY

MAMY

A

B

C

D

E

 

MOŻLIWE KOMBINACJE

A/B

A/C

A/D

A/E

 

B/A

B/C

B/D

B/E

 

C/A

C/B

C/D

C/E

 

D/A

D/B

D/C

D/E

 

E/A

E/B

E/C

E/D

 

 

TELEPATIA

RDAGJĄCY STRONĘ IRENEUSZ BORYCKI