TVP 11 - pozwól że wyjaśnię
Spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów


 

PALACZOM KU PRZESTRODZE

TELEPATIA

FANTOM

MASA I GRAWITACJA

ANTYMATERIA

Spójrzmy na dodawanie energii atomowi w wyniku, której nabiera on prędkości względem otoczenia.

 

W WYNIKU ROZPĘDZANIA SIĘ ATOMU SPOWALNIAJĄ JEGO ORBITONY.

DNA WZÓRTEORIA NIEDOPUNKTU


 
   
 

MOJE ZDROWIE - RAK - GUZ SIĘ POWIĘKSZYŁ

BRUDNOPIS

ATOM DO TEORI NIEDOPUNKTU 

OPĘTANIE – EGZORCYZMY

 

O MNIE – PO PROSTU JA 

   

 

TECHNICZNA EWOLUCJA RÓWNOLEGŁA

 

PREZYDENT USA

 

U PANA BOCA ZA PIECEM

 

PROJEKCJA PSYCHIATRYCZNIE

 

WIDZIEĆ WNĘTRZE CIAŁA

 

JAN ŻABIŃSKI – EWOLUCJA ZOO

 

 

STAROŻYTNI KOSMICI


 

EKO PRĄD

 

PODGRZEWANIE HOT DOGA

 

ALKOHOL Z LIŚCI KLONU

 

NATURALNY BURSZTYN UZYSKANY W SZTUCZNY SPOSÓB

 

 

CUD”


 

SKĄD SIĘ BIERZE POPYT NA MIESZKANIA – KOVID – MŁODZI BŁAGAM OSTROŻNIE

 

KOVIDOWA BAŃKA SPEKULACYJNA

 

KORONA TEORIA SPISKOWA

 

KORONA PO RAZ KOLEJNY

 

DEPRESJA UBOCZNY SKUTEK KOVIDA

 

TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – TO FAKTYCZNY SPISEK

 

ROZRUCH W EUROPIE Z POWODU KOVIDA

 

KOVID – CZYLI ZABAWA W NIESKOŃCZONOŚĆ

 

JESZCZE JEDNA Z PRAWD O KOVIDZIE

 

 

TELEPATYCZNIE W DEPRESJĘ – KTO NAS W NIĄ WPĘDZA ?

 

NIEBEZPIECZEŃSTWA KTÓRE WIDZĘ

 

 

DUDA I SUTKOWSKI

 

SYLWESTER KURSKIEGO

 

SUTKOWSKI KLAKIEREM WŁADZY

 

 

KORONA – RAK – POHP -

 

REGENERACJA PŁUC PO POHP – CZY TO MOŻLIWE ?

 

 

OWCE BEZ PASTERZA 1 – WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA

 

OWCE BEZ PASTERZA 2 – WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA

 

WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA – DOKTOR SOLFERIUS

 

BIBLIA SENS SŁÓW

 

BIBLIA SENS SŁÓW – TESTAMENT

 

OWCE BEZ PASTERZA

 

PASTOR LESZEK

 

CZY BÓG ISTNIEJE ?

 

 

W CO NAPRAWDĘ GRA ŚWIAT

 

NIEMCY CHCĄ ZREZYGNOWAĆ Z BOMBY JĄDROWEJ NA SWOIM TERYTORIUM

 

WSTĄP DO WOJSKA POLSKIEGO

 

RODEM Z PRL-u – WYKORZYSTYWANIE NASZEJ LUDZKIEJ NAIWNOŚCI

 

DOSTĘP DO GRANICY BĘDĄ MIELI W PRAKTYCE TYLKO DZIENNIKARZE TVP

 

MAZOWIECKI PRZED KAMERAMI - ( w podtekście „telepatia” )

 

RZĄDZĄCY

 

 

SŁUŻBY SPECJALNE – czy posługują się tym zjawiskiem

 

 

W CO GRAJĄ NIEMCY ?

 

PRAWDZIWE PRZYCZYNY SYTUACJI NA BIAŁORUSI

 

CZY GROZI NAM WYJŚCIE Z UNII EUROPEJSKIEJ ?

 

 

PRZYPOMNIENIE – TROCHĘ HISTORII – KUKLIŃSKI – o mnie także

 


PANIKA ENERGETYCZNA

 

CO TO JEST GENIUSZ

 

GENIUSZ KONTAKTUJE SIĘ Z OBCYMI

TELEPATIA

UWAGA TA STONA TO PRZENIESIENIE PORTALU - pozwolzewyjasnie.pl - ( w likwidacji )KLIKNIJ NA TEN TEKST A PRZENIESIE CIĘ NA STRONĘ pozwolzewyjasnie.pl

KRYSTYNA TARCZYŃSKA - "LEKARZ" PSYCHIATRA, BIEGŁY SĄDOWY, PRACOWNIK INSTYTUTU PSYCHIATRII II NEUROLOGII W WARSZAWIE. KOBIETA PO SIEDEMDZIESIĄTCE A "CZYNNA" ZAWODOWO

krystyna tarczyńska telepatia paranormalne nadprzyrodzone psychiatria biegły sądowy emerytka kłamie przed sądem 

Problem poruszany na stronie dotyczy zjawisk pozornie paranormalnych, zwłaszcza zjawiska nazywanego telepatią, jednak w takim wydaniu w jakim ono funkcjonuje z klasyką telepatii ma to tyle wspólnego. że istnieją wzajemne oddziaływania i nic poza tym.

Samo zjawisko jest, jak wielokrotnie przypominałem czysto fizyczne, a żeby mogło ono zaistnieć muszą być spełnione określone warunki. Brak czynników = brak „telepatii” stąd też słowo „telepatia” w tym przypadku ujmowane jest w cudzysłów.

Z tekstu umieszczonego na tej stronie równie łatwo się zorientować, że to zjawisko wykorzystywane jest przez psychiatrów w celu, jak to sami określają „prowadzenia pacjenta” ( zabaw ludźmi )

JAK PSYCHIATRA DOŚWIADCZA OMAMÓW TO JEST TO TECHNIKA PROWADZENIA PACJENTA A JAK SAM PACJENT TO CHOROBA PSYCHICZNA PRZECIEŻ TO OBŁUDA W NAJCZYSTSZEJ POSTACI.

Psychiatrzy zdając sobie z tego sprawę milczą o tym, jednak skala zjawiska jest tak duża i technika posunęła się tak dalece, iż trudno jest im pogubić ludzi, którzy potrafią udowodnić fizyczność zjawiska i dowieść zabaw ludźmi przy jego pomocy przez tą grupę zawodową. Tak niejednokrotnie z ludźmi postępowali, niech świadczą o tym słowa wypowiedziane przez Krystynę Tarczyńską biegłego sądowego z psychiatrii wypowiedziane przed sądem.

ALE PO KOLEI.

Aby dowieść w jaki sposób ta grupa zawodowa próbuje zniszczyć człowieka, gdy nie uda jej się to innym metodami ( ubezwłasnowolnić – nie udało im się ) ( zrobić kryminalistę – nie udało się ) umieszczam skany dokumentów sądowych ze sprawy w której biorą udział jako biegli, psychiatrzy.

Zacznę od pani KRYSTYNY TARCZYŃSKIEJ.

Spróbujmy dać odpowiedzi na następujące pytania:

CZY BIEGŁA TARCZYŃSKA SKŁADA PRZED SĄDEM FAŁSZYWE ZEZNANIA ?

CZY BIEGŁA TARCZYŃSKA FAŁSZUJE RZECZYWISTOŚĆ W OPINIACH PRZEZ SIEBIE PARAFOWANYCH ?

CZY LEKARZA PSYCHIATRĘ PEŁNIĄCEGO RÓWNIEŻ FUNKCJĘ BIEGŁEGO SĄDOWEGO W TEJ DZIEDZINIE PANIĄ KRYSTYNĘ TARCZYŃSKĄ MOŻN NAZWAĆ NAUKOWYM OSZUSTEM ?

 

NA TE PYTANIA SAMI PAŃSTWO DAJCIE ODPOWIEDŹ NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW UMIESZCZONYCH PONIŻEJ.

 

Moje zdanie na temat tej pani - pani Krystyny Tarczyńskiej jest jednoznaczne.

PANI TA, W SPRAWIE SĄDOWEJ O SYG AKT INS 1144/07 DOPUŚCIŁA SIĘ

1 SKŁADANIA FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

2 PRZECZYŁA SAMA SOBIE WYSTAWIŁA KONKLUZJĘ, KTÓRA PRZECZY TREŚCI OPINII. MÓWIĄC WPROST SFABRYKOWAŁA OPINIĘ

 

Umieszczę tu skany

1 OPINII SPORZĄDZONEJ PRZEZ BIEGŁĄ TARCZYŃSKĄ

2 SKAN ZEZNAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ PANIĄ TARCZYŃSKĄ W SPRAWIE W KTÓREJ SPORZĄDZAŁA ONA TĄ OPINIĘ

3 PISMA ZŁOŻONEGO PRZEZE MNIE W SĄDZIE A ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TEJ OPINII

 

Z treści tych dokumentów łatwo będzie się zorientować gdzie i dlaczego biegła sądowa z zawodu lekarz psychiatra minęła się z prawdą.
Powodem takich działań przeciw mnie, tego i innych, była chęć pozbycia się mnie z walki przeciw nim.
 Zbierałem dowody przeciw określonej grupie zawodowej, przeciwko psychiatrom ( sukcesywnie będę je przedstawiał ), chcąc aby z tej dziedziny zniknęła fikcja i obłuda.

NIEKTÓRE Z DOWODÓW JUŻ SĄ UMIESZCZONE.

1 ARTYKUŁ - PROFESOR PSYCHIATRII JACEK WCIÓRKA KRADNIE  PACJENTÓW – są tam dowody na

Raz: fałszowanie dokumentacji medycznej w pzp przy ul Chełmskiej W Warszawie
Dwa: jak Jacek Wciórka, będąc świadomym zagrożeń z mojej
 strony wynikających z działań mogących udowodnić mu oszustwa przypisał mi określoną chorobę, jednak przeczy jej zapis sporządzony ręką lekarza prowadzącego,  pani Basińskiej. Wystarczy dokładnie wczytać się w treść tego artykułu, a jest tam również skan dokumentacji medycznej.  

Czyli w tym punkcie są co najmniej dwa dowody.

2 Kolejny dowód to skan mojego pisma adresowanego do pani Beaty Piekarskiej

kierownika pzp przy ul Chełmskiej W W-wie

 

I TERAZ UMIESZCZAM KOLEJNY JAKŻE ISTOTNY PRZECIW TEJ GRUPIE ZAWODOWEJ IMIENNIE DOTYCZY TO PANI KRYSTYNY TARCZYŃSKIEJ

OTO ON, KLIKNIJ

TELEPATIA 


RDAGJĄCY STRONĘ IRENEUSZ BORYCKI