TVP 11 - pozwól że wyjaśnię
Spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów


 

PALACZOM KU PRZESTRODZE

TELEPATIA

FANTOM

MASA I GRAWITACJA

ANTYMATERIA

Spójrzmy na dodawanie energii atomowi w wyniku, której nabiera on prędkości względem otoczenia.

 

W WYNIKU ROZPĘDZANIA SIĘ ATOMU SPOWALNIAJĄ JEGO ORBITONY.

DNA WZÓRTEORIA NIEDOPUNKTU


 
   
 

MOJE ZDROWIE - RAK - GUZ SIĘ POWIĘKSZYŁ

BRUDNOPIS

ATOM DO TEORI NIEDOPUNKTU 

OPĘTANIE – EGZORCYZMY

 

O MNIE – PO PROSTU JA 

   

 

TECHNICZNA EWOLUCJA RÓWNOLEGŁA

 

PREZYDENT USA

 

U PANA BOCA ZA PIECEM

 

PROJEKCJA PSYCHIATRYCZNIE

 

WIDZIEĆ WNĘTRZE CIAŁA

 

JAN ŻABIŃSKI – EWOLUCJA ZOO

 

 

STAROŻYTNI KOSMICI


 

EKO PRĄD

 

PODGRZEWANIE HOT DOGA

 

ALKOHOL Z LIŚCI KLONU

 

NATURALNY BURSZTYN UZYSKANY W SZTUCZNY SPOSÓB

 

 

CUD”


 

SKĄD SIĘ BIERZE POPYT NA MIESZKANIA – KOVID – MŁODZI BŁAGAM OSTROŻNIE

 

KOVIDOWA BAŃKA SPEKULACYJNA

 

KORONA TEORIA SPISKOWA

 

KORONA PO RAZ KOLEJNY

 

DEPRESJA UBOCZNY SKUTEK KOVIDA

 

TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – TO FAKTYCZNY SPISEK

 

ROZRUCH W EUROPIE Z POWODU KOVIDA

 

KOVID – CZYLI ZABAWA W NIESKOŃCZONOŚĆ

 

JESZCZE JEDNA Z PRAWD O KOVIDZIE

 

 

TELEPATYCZNIE W DEPRESJĘ – KTO NAS W NIĄ WPĘDZA ?

 

NIEBEZPIECZEŃSTWA KTÓRE WIDZĘ

 

 

DUDA I SUTKOWSKI

 

SYLWESTER KURSKIEGO

 

SUTKOWSKI KLAKIEREM WŁADZY

 

 

KORONA – RAK – POHP -

 

REGENERACJA PŁUC PO POHP – CZY TO MOŻLIWE ?

 

 

OWCE BEZ PASTERZA 1 – WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA

 

OWCE BEZ PASTERZA 2 – WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA

 

WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA PUŁAWSKA – DOKTOR SOLFERIUS

 

BIBLIA SENS SŁÓW

 

BIBLIA SENS SŁÓW – TESTAMENT

 

OWCE BEZ PASTERZA

 

PASTOR LESZEK

 

CZY BÓG ISTNIEJE ?

 

 

W CO NAPRAWDĘ GRA ŚWIAT

 

NIEMCY CHCĄ ZREZYGNOWAĆ Z BOMBY JĄDROWEJ NA SWOIM TERYTORIUM

 

WSTĄP DO WOJSKA POLSKIEGO

 

RODEM Z PRL-u – WYKORZYSTYWANIE NASZEJ LUDZKIEJ NAIWNOŚCI

 

DOSTĘP DO GRANICY BĘDĄ MIELI W PRAKTYCE TYLKO DZIENNIKARZE TVP

 

MAZOWIECKI PRZED KAMERAMI - ( w podtekście „telepatia” )

 

RZĄDZĄCY

 

 

SŁUŻBY SPECJALNE – czy posługują się tym zjawiskiem

 

 

W CO GRAJĄ NIEMCY ?

 

PRAWDZIWE PRZYCZYNY SYTUACJI NA BIAŁORUSI

 

CZY GROZI NAM WYJŚCIE Z UNII EUROPEJSKIEJ ?

 

 

PRZYPOMNIENIE – TROCHĘ HISTORII – KUKLIŃSKI – o mnie także

 


PANIKA ENERGETYCZNA

 

CO TO JEST GENIUSZ

 

GENIUSZ KONTAKTUJE SIĘ Z OBCYMI

BAŃKA BEZPRZESTRZENNA

Bańka bez przestrzenna - „objętość” bez środka

 

powierzchnia takiej bańki ma określoną wielkość. Ponieważ środek jest pusty to każde miejsce powierzchni oddziałuje maksymalnie z każdym innym miejscem.

 

Gdybyśmy o miejsc x/y/z przyłożyli atomy to oddziaływania grawitacyjne na nie były by takie że każdy punkt jednego atomu byłby maksymalnie ( podwójnie przyciągany ) prz przez sąsiadów.

 

Atom z atomem oddziałuje grawitacyjnie zatem miejsce styku jest odseparowane od innych atomów z innymi. To miejsce oddziałuje grawitacyjnie słabiej z tamtymi z racji …...

 

Inaczej rzecz się ezie miała z bańką bez pr. Tu miejsce styku atomu z tą bańką oddziałuje identycznie z innymi atomami które stykają się z nią.

 

 

Zatem na punkt oddziałuje nie jeden sąsiedni atom jak jest w klasyce a tle atomów ile jest stycznych z obręczą. Siłą rzezy siła oddziaływania jest tak dużą, że rozerwie atom na strzępy.

Rozerwie ale nie pozwoli się tym szczątkom porozsypywać na boki jak by się działa przy rozszczepieniu atomu. Te „szczątki” są wzajemnymi oddziaływaniami atomów utrzymywane w bańce. To idealne wypośrodkowanie tych szczątków względem każdego atomu. Jednak jak zauważyłeś zapewne czytelniku tak się stanie z każdym atomem który styka się z obręczą. Każdy z nich zostanie w taki sposób rozerwany.

 

Pytanie czy to wszystko będzie spoczywać na obręczy, czy dostanie się do środka ?

Jeżeli do środka to wnętrze przestanie być już puste.

 

TAKI BYŁ POCZĄTEK MOJEJ PRÓBY ZROZUMIENIA JAK DZIAŁAJĄ CZARNE DZIURY.

 

Jednak rozwijając wyobraźnię i łącząc w jedno dostępne informacje na temat fizycznych zjawisk nieco zmieniło się to wszystko..

 

Nie oznacza to jednak że nie istnieje bańka bz-pr. Ona jet elementem układanki przesrzenie.

 

 

 

Miejsce w klasyce jak k

GRAWITACJA

Grawitacja to czas odseparowania jądra atomu od otoczenia. Nie chodzi tu o średni czas oddziaływania, a o szybkość zmian między odseparowaniem jadra od otoczenia i jego „styczności” z nim. Czym szybsza jest częstotliwość takich zmian ( prędkość obrotowa orbitonów ) to tym mniejszą ma masę atom. Czym zatem jest masa ?

 

Masa bez obrotu orbitonów – zatem bez osłony od otoczenia – brak częstotliwości zmian – to masa nieskończenie duża. Wniosek jest taki że każdy atom bez osłony ma masę nieskończenie dużą i to nie zależnie czym on jest.

 

Jednak jego wewnętrzne ja – jego skład spowoduje, że na zasadzie naczyń połączonych angażuje on taką ilość elektronów i tak je konfiguruje że częstotliwość obrotów jest różna, lub tak zmienia wahania się obręczy wokół osi, że pewne miejsca ( symetrycznie rozłożone na całości ) są częściej styczne z otoczeniem.

Czyli masa – jej wielkość zależna jest od „jakości” osłony separującej w czasie atom od otoczenia. Jakość osłony to nic innego jak prędkość obrotowa orbitonów. Czym jest ona wyższą to tym lepsze jest odseparowanie od otoczenia.

 

Współgrać z tym musi wahanie orbit obrotu względem swoich osi. One muszą tak się wahać aby każde miejsce wnętrza było odseparowane od otoczenia tyle samo czasu. Jeżeli powstaną luki – rozbieżności - to powinny się one układać symetrycznie na całości aby atom miał masę z każdej strony identyczną. Te luki zmiejniają czas separowania. Zatem jakość osłony polega nie tylko na prędkości obrotów ale również na jakości wahania się orbit.

 

Razem,czyli:


jakość wahań orbit – stabilizacja ich

1 – taka że każde miejsce będzie tyle samo czasu odseparowane co każde inne.

2 – taka że niektóre miejsca będą narażone na nieco dłuższy czas oddziaływań ale będą one rozłożone symetrycznie na całej powierzchni sfery

i prędkość obrotów orbitonów ( elektronów ) wykreśla to co nazywamy MASĄ

BAŃKA BEZPRZESTRZENNA

RDAGJĄCY STRONĘ IRENEUSZ BORYCKI